تلفن:۳۳۸۰۷۸۹۰
آدرس: افسریه خیابان ۴۶(شهید رحیمی) بین۱۵متری اول واتوبان بسیج پلاک۲۱۸

معاینات طب کار قبل از استخدام

اهمیت انجام معاینات قبل از استخدام   دلایل زیادی جهت انجام معاینات قبل از استخدام وجود دارد از جنبه قانونی مطابق ماده٩٠قانون تامین اجتماعی افراد شاغل در کارگاه ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند. بدین منظور، کارفرمایان مکلفند قبل از به کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی ایشان Read more about معاینات طب کار قبل از استخدام[…]